Đăng nhập

Chương trình ĐIỂM THƯỞNG IGYGATE DC-PG được xây dựng bằng sự nỗ lực của nhãn hàng IgYGate DC-PG để có thể tri ân và cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ và tin dùng sản phẩm IgYGate DC-PG của chúng tôi.

Khi bạn tham gia Chương trình ĐIỂM THƯỞNG IGYGATE DC-PG, bạn sẽ có một tài khoản của mình trên https://igygate.com/igygate-dc-pg-homepage/ và bắt đầu hưởng quyền lợi của khách hàng thân thiết IGYGATE DC-PG.

Nụ cười yêu thương

IgYGate DC-PG

 4

HẠNG THẺ BẠC

 • Sau khi tài khoản tích lũy được 10 điểm thưởng đầu tiên, bạn sẽ được ưu đãi giảm 5% cho một (01) lần mua (Giảm trừ trực tiếp vào giá trị đơn hàng)
 • Ưu đãi sinh nhật: giảm 3% cho một (01) lần mua/ tháng sinh nhật. (Giảm trừ trực tiếp vào giá trị đơn hàng)
 • Không áp dụng các mức ưu đãi trên cùng một lần mua.

HẠNG THẺ VÀNG

 • Được nhận ưu đãi giảm 7% cho một (01) lần mua sau khi tích lũy đủ 20 điểm thưởng (Giảm trừ trực tiếp vào giá trị đơn hàng).
 • Ưu đãi sinh nhật: giảm 5% cho một (01) lần mua/ tháng sinh nhật.
 • Các ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho thành viên hạng thẻ Vàng.
 • Không áp dụng các mức ưu đãi trên cùng một lần mua.

HẠNG THẺ KIM CƯƠNG

 • Được nhận ưu đãi giảm 10% cho một (01) lần mua ngay sau khi tích lũy đủ 30 điểm thưởng (Giảm trừ trực tiếp vào giá trị đơn hàng).
 • Ưu đãi đặc biệt trong 01 năm: giảm 5 % cho tất cả lần mua trong vòng 1 năm (12 tháng). (Giảm trừ trực tiếp vào giá trị đơn hàng).
 • Ưu Đãi Sinh Nhật: giảm 5%/ một (01) lần mua hàng trong tháng sinh nhật .
 • Các ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho thành viên hạng thẻ Kim Cương.
 • Không áp dụng các mức ưu đãi trên cùng một lần mua.

Lưu ý: Trong quá trình tham gia tích lũy Điểm thưởng DC-PG, khách hàng (KH) vẫn được tham gia các chương trình khuyến mại khác của nhãn hàng. Tuy nhiên, tại thời điểm (KH) được hưởng ưu đãi Điểm Thưởng DC-PG, KH sẽ không được cộng gộp cùng với ưu đãi của các chương trình khuyến mại khác trên cùng một lần mua, KH chỉ được lựa chọn một chương trình ưu đãi để thực hiện. Ưu đãi của chương trình Điểm thưởng DC-PG nếu không được lựa chọn sẽ không được thực hiện ở lần mua tiếp theo.