Đánh giá khả năng bất hoạt của IgY đối với cúm A H5N1 tại Việt Nam

568 đã xem

Viện vệ sinh dịch tễ trung ương

Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương Việt Nam – Nơi triển khai nghiên cứu

Ovalgen F có khả năng giúp giảm tải lượng virus Cúm gia cầm H5N1 và bảo vệ khỏi sự xâm nhiễm của virus cúm gia cầm H5N1

Tên nghiên cứu: Đánh giá khả năng bất hoạt của IgY đối với cúm A/H5N1 tại Việt Nam

Đơn vị nghiên cứu: Phòng thí nghiệm tác nhân virus đặc biệt. Khoa virus học. Viện vệ sinh và dịch tễ trung ương, Việt Nam

  1. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu:
  2. Kháng thể IgY.
    1. 4 mẫu thử Ovalgen F (hỗn hợp kháng thể IgY đặc hiệu trên các chủng virus Cúm mùa H1N1, H3N2, cúm B và cúm gia cầm H5N1)
    2. Mẫu thử không chứa kháng thể IgY
    3. Thử nghiệm huyết thanh học.
    4. Phương pháp nghiên cứu:

–          Test ức chế ngưng tụ hồng cầu. (HI)

–          Test trung hòa vi lượng.

Chủng Virus lựa chọn nghiên cứu: Virus cúm gia cầm H5N1 thu mẫu tại Hà Nội vào năm 2004 và năm 2007 với mã số như sau.

–          Cúm A/Hanoi 30408/2004 (Clade 1)

–          Cúm A/Hanoi 31461/2007 (Clade 2)

Mẫu thử số

Giá thể test HI

Giá thể test trung hòa vi lượng

Chủng virus HN30408

Chủng virus HN31461

Chủng virus HN30408

Chủng virus HN31461

Test 1 320 320 80

160

Test 2 2560 2560 320 1280
Test 3 1280 1280 160 320
Test 4 640 640 160 320
IgY đối chứng <10 <10 <10 <10

Kết quả cho thấy:

4 mẫu thử chứa virus được test với kháng thể Ovalgen F được thu thập tại các thời điểm khác nhau sau khi gây miễn dịch có thể trung hòa được cả 2 loại H5N1.

Mẫu thử mà không được test với Ovalgen F không có khả năng chống lại H5N1.

Tế bào được bảo vệ khỏi H5N1

Kết luận:

Ovalgen F có khả năng làm bất hoạt và giảm tải lượng virus Cúm gia cầm H5N1 với hiệu lực cao.

Ovalgen F có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi sự xâm nhiễm của virus cúm gia cầm H5N1

Có thể bạn quan tâm: Kháng thể IgY, Nghiên cứu khoa học

Ý kiến của bạn